background

Sıkça Sorulan Sorular


Güneş Enerjisi, diğer. yenilenebilir enerji. kaynaklarının aksine, küresel ısınma gibi olaylardan etkilenmez ve şu an 4.6 milyar yaşında olan Güneşimiz bize diğer yıldızlara dönük yapılan gözlemler sonucu 10 milyar yıl daha ücretsiz enerji göndermeye devam edecek.


-Tükenmeyen ve temiz bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.
-Gürültüsüzdür.
-Devlet destekleriyle iyi bir gelir kaynağıdır.
-Bakım masrafları çok düşüktür.


Güneş Enerji Santralleri, kapalı havalarda, verimlilik düşük olsa bile, sistem elektrik üretmeye devam etmektedir. Özellikle, şebekeden bağımsız bir santral kurmayı düşünen yatırımcının, kapalı havaları göz önüne alarak akü seçimi yapması çok önemlidir.


Şebekeden bağımsız sistem Off-Grid), ürettiği elektriğin fazlasını akülerde depo eder. Şebekeyle bağlantısı olmadığı için, akülerde elektrik olduğu sürece, herhangi bir elektrik kesintisi yaşamaz. Elektrik şebekesine herhangi bir bağlantısı olmayan, bağ evi gibi yerlerde tercih edilirler. Şebeke bağlantılı sistem (On-Grid), ürettiği elektriğin fazlasını devlete satan ve ürettiği elektrik yetmediği zaman sistemden elektrik satın alabilen sistem türüdür. Şebekeye bağlantısı olan çoğu tesiste üretilen fazla elektriğin satılması söz konusu olduğu için, ekstra bir gelir kaynağı olarak daha çok tercih edilmektedir.


Devlet teşviki, şu an için, sadece tarım ve hayvancılık alanlarında bulunmaktadır. Projelendirme ve başvurular sonrasında, TKDK ve IPARD yenilenebilir enerji desteklerinden faydalanılabilmektedir.


Şu an, arazi kurulumlarına yeni lisans verilmemektedir. Ancak, elektrik tükettiğiniz bir tesis var ise, bu tesisin elektriğini aynı dağıtım şirketi sınırları içinde olmak koşuluyla çatı ile birlikte zemine Güneş Enerji Santrali kurmak Lisanssız Elektrik Üretimi yönetmeliğindeki düzenlemeler sayesinde mümkündür.


Güneş panellerinin taahhüt edilen ekonomik ömrü 25 yıldır. Birçok panel firması 25 yıl sonunda %80 performans garantisi vermektedir.


Kendinize ait bir arsanız var ve çatınız Güneş Enerji Santrali kurmaya müsait değilse, aynı dağıtım şirketi sınırları içinde olmak koşuluyla arsanıza da üst limiti 5MW olmak şartıyla sözleşme gücünüz kadar kurulum yapabilmektesiniz.


Güneş Panelleri, belirli standartlara göre kalite kontrollerinden geçirilirler. Bu standartların içinde dolu ve kar gibi dayanıklılık testleri de vardır. Bu sebeple, güneş panelleri dolu veya kar yükü gibi doğa olaylarına karşı dayanıklıdır. Ancak yine de olağanüstü durumlar için sigorta seçenekleri mevcuttur.


Apartman veya ortak yaşam alanlarının çatılarına kurulması planlana bir Güneş Enerjisi Santrali için, apartman yönetim kurulundan yada tüm apartman sakinlerinden noter onaylı yetki alınması gerekmektedir.


Elektrik abonesi olan bir gerçek ya da tüzel kişi, lisanssız güneş enerjisi elektrik üretim tesisi kurabilir.


Aylık mahsuplaşma yöntemi ile, ay sonunda ürettiğiniz elektriğin fazlasını dağıtım şirketine, kullandığımız elektrik tarifesi üzerindeki fiyattan satabiliyoruz.


Şebekeye bağlı On-grid bir sisteminiz var ise, şebekede elektrik kesildiği taktirde sizin de elektriğiniz kesilecektir. Eğer Şebekeyle bağlantısı olmayan Off-grid bir sistem kurduysanız, şebekede elektrik olmasa bile aküleriniz doluysa herhangi bir kesinti yaşamadan elektriğinizi kullanmaya devam edebileceksiniz.


Bunu belirlemenin en kolay yolu 12 aylık elektrik faturalarınızın incelenmesidir diyebiliriz. Toplam yıllık tüketiminize göre, kurulacak sistemde, özellikle kış aylarına tükettiğiniz elektriği karşılayacak bir sistem baz alırsak, hem verimin düşük olduğu kış aylarında elektrik faturalarınız düşük gelecektir hem de yazın verimin yüksek olduğu aylarda ürettiğiniz elektriğin fazlasını satarak, ek gelir elde etmiş olacaksınız.


Herhangi bir elektrik tüketimi olmadığı durumlarda üretilen elektrik için herhangi bir bedel ödenmez ve üretilen elektrik YEKDEM kapsamında üretilmiş kabul edilmeden görevli dağıtım şirketi tarafından üretilmiş kabul edilir.


Kurulabilir. Şebekeden bağımsız ve batarya ile çalışacak sistemin kapasite hesapları için elektrik tüketen cihazların listesi ve ne kadar süre çalışacağı (gece/gündüz ayrı ayrı) incelendikten sonra, bu bilgilere göre malzeme seçimi yapılır ve sistem tasarlanır.


PV Fotovoltaik’in kısaltmasıdır (Foto = Işık, Voltaik = Elektrik). PV, ışığı direk elektriğe çevirmek için kullanılan yarı iletken bazlı teknolojidir. Hareketli aksam olmadan, petrol ya da fosil yakıt kullanmadan, ses çıkarmadan ya da kirlilik yaratmadan sadece elektrik üretir.


Güneşten gelen fotonlar solar hücrelere çarptığında hücreler üzerindeki elektronları hareketlendirerek atomlardan ayırır eğer iletkenler, hücrelerin artı ve eksi uçlarına bağlanırsa bir elektrik devresi oluşur ve hareket eden atomlar elektrik üretir. Birçok solar hücre birleşerek Güneş Panelini oluşturur.


Güneş Panelleri genel olarak 4 çeşittir diyebiliriz: Monokristal: En verimli panel çeşididir. Poly Kristal:En ucuz panel çeşididir. İncefilm Güneş Panel: En hafif ve kolay montaj imkanını sağlasalar da verimleri diğer panel çeşitlerine göre düşüktür Esnek Güneş Paneli: İsminden de anlaşılacağı üzere esnek olarak üretilen güneş panelleri diğer çeşitler göre daha dayanıklıdırlar ve kullanım alanları daha çoktur.


Off-grid sistemler şebekeden bağımsız çalıştığı için verimin düşük olduğu kapalı havalarda göz önüne alınarak akü sayısı fazla tutulup yatırımcının elektriksiz kalmasının önüne geçilmiş oluyor.


Güncel Tarihli TS EN 61215 , 61730 , IEC 62804 ( PID FREE TESTİ ) , IEC 62716 ( AMONYAK TESTİ ) , IEC 61701 ( TUZ TESTİ ) , TS EN 13501-5 ( TUTAŞABİLİRLİK TESTİ ) belgelerini aramalısınız.


Çatı üzerine kurulacak olan Güneş Enerji Santrallerinde, kurulan tesisin Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Yönetmeliği'nin 5inci maddesinin ç fıkrasına göre sadece kendi elektrik tüketimi için kurulmuş ve kendisine ait bir trafosu varsa herhangi bir sınırlayıcı limit olmayıp tesisin elektrik tüketim miktarı kadar Güneş Enerji Santrali kurabilir.


Lisanssız Güneş enerjisi elektrik üretim tesisi kurmak için üretim tesisinin kurulacağı bölgedeki dağıtım şirketine ya da OSB’ye başvuru yapmanız gerekir.


Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi yönetmeliğine göre ürettiği elektriği aynı aylık mahsuplaşma yöntemi ile fazla ürettiği zamanlarda satmak isteyen bir yatırımcı, üst limiti 5MW'ı aşmayacak şekilde bağlı olduğu trafonun %10'unun aşmayacak şekilde ve bağlı olduğu elektrik dağıtım şirketiyle yapmış olduğu Sözleşme Kurulu Gücünü geçmeyecek şekilde tesis kurabilir.


Bağlı olduğunuz dağıtım şirketinin internet sitesinden hangi evrakların istendiğine ulaşabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse: https://www.bedas.com.tr/tr/sayfalar/235/lisanssiz_uretim


Evet. Minimum 2 yıllık kira kontratı olması şartı ile ev sahibinden muvaffakaname alınarak kurulabilir.


Evet. Yılda 1 defaya mahsus olmak üzere arttırabilirsiniz.


Güneş Enerji Santralleri evinize/fabrikanıza değer katan yatırımlar olup, evinizi/fabrikanızı satmanız durumda mevcut kullanım haklarınız sattığınız kişiye devredilecektir


Yılda bir kere temizlenmesinin, verim arttırması yönünden etkileri yüksektir.


Elektrik faturanız ve kurulan santralin gücüne göre, ödeyeceğiniz elektrik faturasının miktarı belirlenebilir. Hiç elektrik faturası ödememe gibi durumlar da mevcuttur.


Güneş Enerji Santralleri başlıca: Güneş Paneli İnverter Alüminyum Konstrüksiyon AC-DC kablolardan oluşur