Ekipman Tedariki ve Kurulum


Teknik fizibilite içerisinde güneş enerji santralinde kullanılacak ekipmanlar belirlenir ve şartnameleri hazırlanır.

Yatırımcının özel talepleri doğrultusunda alternatifler ürünler ve teknolojiler değerlendirilir.

Uygun ekipman, teknik ve finansal kriterlere göre yatırımcı İle birlikte seçilir ve en kısa sürede malzeme tedariki tamamlanarak kurulum tamamlanır.