Uygulama Alanları


Meskenler İçin Çatı Güneş Enerjisi

Meskenler için elektrik tüketimlerinde, aylık tüketimin 1000 kWh değerlerini aştığı durumlarda, kurulacak olan 10 kW kapasiteli tesis, yatırım maliyetini, 4-5 yıl gibi bir sürede amorti etmektedir. Bunun yanı sıra, çiftlik evi, sulama tesisi gibi şebekeden uzak yerleşim yerlerinde ise, kurulacak olan off-grid (şebekeden bağımsız) sistemler ile, çatılardan elektrik üretilmekte ve fazlası bataryada depolanmaktadır.

İşletmeler için Çatı Güneş Enerjisi

Otel, hastane, spor salonları, benzin istasyonları gibi elektrik tüketimleri yüksek işletmeler için elektrik giderleri finansal açıdan hayati önem taşımaktadır. Bu gibi işletmelerde, çatı alanının geniş olması ve sözleşme kurulu güçlerinin fazla olması sebebiyle, yüksek kapasiteli kurulum yapılabilmektedir. Bu formülle, artan elektriğin şebekeye satılabilmesi ile öz tüketimden tasarruf etmenin yanı sıra, işletme için ek gelir olanağı sağlanmaktadır.

Endüstriyel Tesisler için Çatı Güneş Enerjisi

Enerji tüketimleri, diğer kullanıcı tiplerine göre yüksek olan endüstriyel tesislerin, piyasa şartlarında rekabet etmeleri açısından, üretim maliyetlerindeki enerji giderleri en önemli etkenlerdendir. 12 Mayıs 2019 yılında çıkan yönetmelik ile, endüstriyel tesisler 5 MW’a kendi elektriğini üretebilmekte ve fazlasını şebekeye satabilmektedir. Bunun yanı sıra, tüketim değerlerinin 5MW kapasitesini aştığı durumlarda, yönetmeliğin 5/1/ç maddesine göre, endüstriyel tesisler yalnızca kendi tüketimlerini karşılayarak, enerji tasarrufu yapabilmektedir.

Çatıya bağlı zeminde güneş enerjisi

Çatının, güneş enerjisi kurmaya elverişli olmadığı durumlarda, son yönetmelikte belirtildiği üzere tüketim tesisiyle üretim tesisinin aynı elektrik dağıtım bölgesinde olmak koşulu ile zemine güneş enerjisi kurulumu yapılabilmektedir. Bunun sonucunda, tarım arazisi olmayan ve işletme için değerlendirilemeyen alanlara, zemine güneş enerjisi kurulabilmektedir. Aynı zamanda otopark çatıları değerlendirilerek güneş enerji sistemleri kurulabilir.

Hibrit Sistemler

Güneş ve rüzgar, güneş ve dizel jeneratör, rüzgar ve dizel jeneratör veya güneş, rüzgar ve dizel jeneratör sistemleri gibi birden çok enerji kaynağı kullanılarak oluşturulan sistemlere hibrit enerji sistemleri denir. Bu sayede, rüzgar enerjisinde olduğu gibi arazisi verimli kullanılamayan ve üzerinde üretim tesisi bulunan araziler ve buna ek olarak sözleşme gücü verimli kullanılamayan tesislerde, kayıpların önüne geçilip verimlilik artırılabilmektedir.

Carport

Otopark alanlarının çatıları değerlendirilerek yapılan bu tesislerde özellikle ilerleyen teknoloji ile birlikte Elektrikli otomobillerin şarj istasyonu olarak kullanılmakta gerekse normal işletme çatısı gibi düşünüp fazla üretilen elektrik satılabilmektedir.