Hakkımızda

Enerji tedariğinde dışa bağımlılığın önüne geçmek ve ülke ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamak için verimlilik ve çevre duyarlılığını esas alan çalışmalar yapmaktayız. Sahip olduğumuz tecrübeyi sahaya yansıtırken; kendi vizyonumuzdan ödün vermeden, bizi hedeflerimize götürecek kalite yönetim modellerini uygulamaktayız.


Misyon ve Vizyon

Firma misyonumuz; müşteri odaklı yaklaşımlarla güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşması için, müşterilerine ölçek ekonomisi ve teknolojinin son imkanlarından yararlanarak öngörülebilir, kaliteli ve güvenli hizmet sunmaktır. Bu sayede güneş enerjisi gibi sınırsız bir kaynağın düşük maliyetli, temiz ve dağıtılmış bir enerji kaynağına dönüşerek topluma değer yaratması amaçlanmaktadır.


Firma vizyonumuz; Yenilenebilir enerji alanında, yarattığı güvenilir imajı ve yeni teknolojilere hızlı adaptasyon kabiliyeti sayesinde öncü ve güvenilir bir marka olmaktır.

Firma Değerleri

Kısa süreli sonuçlar yerine uzun vadeli hedeflere ilerlemek adına, şirketlerin en temel dayanağı kurum kültürü ve değerleridir. İşlerin kötü gittiği anlarda bile firmayı ayakta tutan, tıpkı insanlar gibi firmaların da nasıl davranacağını belirleyen bu değerlerdir. Kazandıklarımızdan ya da kaybettiklerimizden öte yol haritamızı belirleyen firma değerlerimiz aşağıda sıralanmıştır.

Hızlı gitmek istiyorsan, yalnız git. Uzağa gitmek İstİyorsan, birlikte gidelim.
- Afrika Atasözü


- Yenilikçilik:

Yenilikçi düşünce tarzı ve çalışma sistemleri geliştirerek kendi sektörümüz ve ilişkili sektörler başta olmak üzere, çevremize yenilikçi etki yaratmak önemli değerlerimizdendir. Yenilikçilik sadece ürün ve hizmetlerde değil sosyal yaklaşımlarımızda, çözüm önerilerimizde ve ekip yönetimi anlayışımızda da önemli yer kaplamaktadır. Sorgulayan, kalıplaşmış düşünce sistemlerine bağlı kalmadan kendine özgü metodlar geliştiren, teknik donanımı tam ve liderlik becerileri yüksek bir ekip ile çalışarak yenilikçilik değerimizi sürdürebilir kılmayı hedeflemekteyiz.

- Öncü Olmak:

Karlılığın temel başarı kriterlerinden olduğu iş hayatında, önceliklerimiz yalnızca maddi çıktılar değil; sektöre katkı sağlayacak, sürdürülebilir, katma değeri olan işlerin içinde olmaktır.

- Verimlilik:

Şirketimizin verimlilik anlayışı; insan emeğinden doğal kaynaklara, sahada kullanılan malzemeden en değerli hazinemiz zamana kadar tüm kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaktır. Hedefimiz, bu sayede elde edilen karlılığın tekrar işin kendisine harcanarak, işin tüm paydaşlarına memnuniyet olarak yansımasıdır.

- Başarıya Odaklılık:

Hedeflerinin farkında, kararlı, istikrarlı ve büyümeye odaklı bir ekiple tüm paydaşlarımızın elde ettiği sonuçlardan memnun oldukları sürdürülebilir bir başarı hedefindeyiz.

- Çalışana Değer Vermek:

İşimizin her alanında çalışan kişiler bizim yol arkadaşlarımızdır. Kimseyi yargılamadan, din, dil, cinsiyet ayrımı yapılmasına müsaade etmeden bir çalışma ortamı hazırlamak görevimizdir. Çalışanlarımızın bireysel ve teknik gelişimini destekler, fikirlerine saygı gösterir, her şeyden önce insan olduğunu, sosyal rollerinin ve ihtiyaçlarının farkında olarak en konforlu ve adil birlikteliği oluşturmanın önemini bilir buna göre davranırız.

- Güvenilir ve Adil olmak:

Hedefe giden yolda, bütün paydaşların haklarının korunduğu, benmerkezci bir yaklaşıma sığınmadan hoşgörü, empati, eşitlik, şeffaflık, samimiyet gibi kavramların bütünsel yaklaşımımızda yer aldığı bir davranış modelini benimsemekteyiz.