By: Profilic Energy 2022-03-03 06:32:00

Güneş Enerjisi Terimleri Sözlüğü

Güneş enerjisi terimleri sözlüğü konusunun daha iyi anlaşılması ve ortak dili oluşturmak adına sıkça kullanılan terimler ve kavramları kısaca açıkladık.

FOSİL YAKIT : Genellikle kömür, petrol veya doğal gaz formunda, doğal kaynaklardan elde edilen yakıtlardır.

On-Grid : Şebekeye bağlı olan güneş enerjisi  sistemlerini belirtmek için kullanılır.

Off-Grid : Şebekeden bağımsız çalışan güneş enerjisi sistemlerini belirtmek için kullanılır.

Pv (fotovoltaik) : Basit anlatımla, çoğunlukla güneşten sağlanan ışıma enerjisinin (photon)  DC elektrik gücüne (voltaic) çevrilmesidir.

W  (Watt): Bir güç birimidir.

kW (kilowatt) : 1000 W’a denk gelen, bir elektrik devresinde gücü ölçmeye yarayan ölçüm birimidir.

kWh (kilowatt Saat) : Kilowatt Saat, saatte üretilen ya da tüketilen enerjinin gücünü belirtir. Bu sayede elektrik birim maliyeti hesaplanır.

Wp: Watts peak Belirlenen zamanda üretilen ya da tüketilen maksimum güç miktarıdır. Paneller için yazılan örnek olarak 330 Wp, saatte panelin üreteileceği maksimum 330 Watt gücü temsil eder.

kWp (Kilo Watt Peak) : 1000 Wp’ a tekabül eder.

kVA (Kilovolt): Elektrik sistemlerindeki görünür güç Kva ile belirtilir ve aktif güç (kW) ile reaktif gücün (kVAr) karekökleri toplamıdır. Bir trafonun ya da jeneratörün kapasitesi her zaman kVA cinsinden belirtilir.

Inverter: Panellerden üretilen DC gücü, AC güce çeviren cihazlara inverter (evirici) denilmektedir.

MPPT: Maximum Power Point Tracking (Maksimum Güç Noktası Takibi) kelimelerinin kısaltmasıdır. MPPT şarj kontrol cihazlarının isminden de anlaşılabileceği gibi Güneş Panellerinden üretilen elektrikte sürekli maksimum güç değerini elde edip akülere kullanabildiği en yüksek akım değeriyle şarj eder.

PVM: Pulse Width Modulation, darbe genişlik modülasyonunun kısaltmasıdır. PWM Şarj Kontrol cihazı aküye bağlandıktan sonra akünün değerlerine göre kendi voltaj değerini hesaplar bu değeri hangi akım değeriyle sağlıyorsa sürekli o değerde güç olur.

Cell(Hücre): Güneş panelini oluşturan temel yapı taşıdır. Hücrelerin birleşmesi ile güneş paneli oluşur. En çok kullanılan 60 ve 72 hücreli güneş panelleridir.

Busbar: Güneş panelinin üzerinde bulunan çizgilerdir. Güneş panelinde oluşan enerjiyi arka kısımda bulunan toplama kutusuna taşımakta kullanılırlar.

Isc : Hücrenin veya panelin artı ve eksi güç çıkışlarının yüksüz olarak direkt, kısa devre edilmeleri durumunda akan akım.

Uoc : Bu gerilim, hücre veya panelin standart test koşulları altında artı ve eksi çıkış uçları arasında herhangi bir yük yokken, ölçülen açık devre gerilimidir.

Umpp : En yüksek güçteki gerilim değeridir.

Impp : En yüksek güçteki akım değeri

Güneş enerjisi terimleri sözlüğümüzü okuduğunuz için teşekkürler.

 

 

 

avatar
Profilic Enerji Hakkında

Profilic ekibi olarak; sürdürülebilir enerji kaynaklarının değerini fark ettik ve bu değeri sizlere de kazandırmak üzere tutkuyla yola çıktık. Bu tutkuyla, yenilenebilir enerji ile paydaşlarımıza katma değer yaratıyor ve yarattığımız bu katma değer sayesinde birlikte büyüyoruz.