By: Profilic Energy 2022-03-03 06:27:00

Güneş Enerjisi Kullanım Alanları

Güneş enerjisi kullanım alanları, gelişen teknolojilerle her geçen yıl daha da artmaktadır.Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında iklim şartlarından en az etkilenen ve en kolay ulaşılabilir olanıdır. Güneş panellerinin temel çalışma prensibi, silikon paneller yardımıyla güneş ışınlarının toplanması ve ışınların, panellerin içindeki hücreler yardımıyla elektronları birbirine çarptırarak DC elektrik akımı üretmeleridir. Sistemin devamında ise, eviriciler yardımıyla doğru akım alternatif akıma dönüştürülmekte ve üretilen elektrik, öz tüketim için kullanılmakta ya da şebekeye verilmektedir. Temel bileşen sayısının az olması sebebiyle, günümüzde zemin dışında birçok farklı yüzeye kolayca uygulanmaktadır. Bunun için gerekli temel prensip, güneş panellerinin elektrik üretecek alana uygun şekilde yerleştirilmesidir. Bu alanlar;

Fabrikalar, soğuk hava depoları, üretim atölyeleri gibi endüstriyel tesis çatıları

Stadyum, AVM, oteller ve kamu binalarının çatıları

Seraların çatıları, hayvan ahırlarının çatıları

Gölet, Hidroelektrik santrallerin su toplama alanları, rüzgar türbinlerinin zeminleri gibi atıl alanlar

Otoparklar, trafik lambaları, otobüs duraklarının güneş gören alanları

Evlerin ve binaların çatıları

gunes enerjisi kullanım alanları

Gelişen teknoloji ile birlikte düşen ekipman maliyetleri, güneş enerjisini ulaşılabilir seviyelere getirmiştir. Gelişmiş ülkelerle benzer şekilde; 12 Mayıs 2019’da çıkarılan yönetmelik kapsamında, kendi elektriğini güneş enerjisinden üretecek yatırımcıya 10 yıllık alım garantisi verilmesi yatırımların önünü açmıştır.  Alım garantileri ve mahsuplaşma sayesinde; bankalar, leasing şirketleri ve ülke kredilerinden projeye finansman yaratma potansiyeli daha yüksektir.

 

Her güneş enerjisi projesi, teknik farklılıklardan kaynaklı olarak farklı girdilere ve dinamiklere sahiptir. Alanında uzman bir EPC firmasının yatırımcıya katacağı değerler;

 

Proje özelinde yapılmış, farklı alternatif uygulama planlarını içeren teknik fizibilite,

Eksiksiz ve doğru bir başvuru süreci yönetimi

Nakit akışı, borç ödeme oranı, net bugünkü değer gibi parametreleri içeren ve finans kuruluşları tarafından kabul gören bir finansal fizibilite hazırlamak

Planlanan senaryoyu sorunsuz ve zamanında hayata geçirmektir.

 

avatar
Profilic Enerji Hakkında

Profilic ekibi olarak; sürdürülebilir enerji kaynaklarının değerini fark ettik ve bu değeri sizlere de kazandırmak üzere tutkuyla yola çıktık. Bu tutkuyla, yenilenebilir enerji ile paydaşlarımıza katma değer yaratıyor ve yarattığımız bu katma değer sayesinde birlikte büyüyoruz.